middelburg

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Vlag van Middelburg

Vlag van Middelburg

Contactgegevens

Postadres Gemeentehuis:
Postbus 6000,
4330 LA Middelburg
Kanaalweg 3,
4337 PA Middelburg
Telefoon: 0118-67 50 00
Email: info@middelburg.nl

Middelburg info

Middelburg info

Middelburg is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Zeeland en ligt op het schiereiland Walcheren in de regio Midden-Zeeland. Middelburg ligt aan de A58, de N57 en aan de spoorlijn Vlissingen-Roosendaal. De stad wordt doorsneden door het Kanaal door Walcheren. Middelburg is al voor het midden van de 9e eeuw ontstaan, want bij archeologische opgravingen van na de verwoesting van 1940 zijn gebruiksvoorwerpen uit die periode gevonden. Rond die tijd bevond zich er een ringwalburg, die of als verdediging tegen de Vikingen bedoeld was, of juist gebouwd werd door de Viking-koning Harald zelf, die in 841 van keizer Lotharius Walcheren in leen kreeg. Rond 1125 werd een abdij gesticht. Deze omvatte onder meer twee kerken, de 14e eeuwse Koorkerk en de 15e eeuwse Nieuwe Kerk. Vermoedelijk ligt graaf Willem II, de vader van Floris V, in de Koorkerk begraven. In 1217 kreeg Middelburg stadsrechten van graaf Willem I van Holland en van gravin Johanna van Vlaanderen. Aanvankelijk was de ten oosten van de stad gelegen zeearm het Sloe nog bevaarbaar. Hierdoor kon Middelburg een welvarende handelsstad worden, de belangrijkste van de Republiek na Amsterdam. Zowel de VOC als de WIC hadden er een zogeheten "Kamer". Veel Engelse en Franse schepen deden de Middelburgse haven aan. De namen van straten en oude huizen verwijzen vaak naar het buitenland. In tegenstelling tot veel andere Zeeuwse plaatsen koos Middelburg na de inname van Den Briel in 1572 voor de kant van de Spanjaarden, maar na een lang beleg moest de stad zich in 1574 bij de Prins aansluiten. Nadat de Staten-Generaal zich, in 1583, in de Noordelijke Nederlanden hadden gevestigd, kwamen zij aanvankelijk in Middelburg bijeen. Vanaf 1585 werd Den Haag de vergaderplaats. Middelburg was tot het einde van de 16e eeuw de grootste koopstad van de Noordelijke Nederlanden en t/m het derde kwart van de 17e eeuw de, op vier na, grootste stad (meer inwoners dan Den Haag en Utrecht) van het land. Tot het laatste kwart van de 17e eeuw was Middelburg de, op een na, grootste havenstad van de Republiek. Als VOC-stad had Middelburg (Kamer van Zeeland) half zoveel macht als Amsterdam; Middelburg was echter even belangrijk als de andere vier VOC-steden: Delft, Enkhuizen, Hoorn en Rotterdam bij elkaar.

Link toevoegen?

Heb je nog een link wat te maken heeft met Aalsmeer? Laat het ons dan weten, stuur een mail.

Specifieke Links

Leuke winkels in Middelburg

Het weer in Middelburg

Specifieke informatie

Kinderopvang in Middelburg

Door Labyrinth i.s.m middelburg.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 72 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?